Corso online Acquisitie 2.0: maak van je prospect/klant een raving fan!

In questa pagina troverai la recensione del corso Acquisitie 2.0: maak van je prospect/klant een raving fan! con le info per poter accedere online, vedi i commenti Veri rilasciati dalle persone che hanno giĆ  acquistato il prodotto, info sul prezzo aggiornato e le offerte attive.

Miglior Acquisitie 2.0: maak van je prospect/klant een raving fan!

Acquisitie 2.0: maak van je prospect/klant een raving fan!

ACCEDI ALL'OFFERTA

View Price (NEW DEAL!)

Recensione e descrizione

CursusomschrijvingIn deze training, die gericht is op het effectievergenereren van new business klanten/omzet,leer je:hoe het verkoopspeelveld isveranderd in de afgelopen jaren,wieklant 2.0 is en wat hij/zijverwachtvan nieuwe leveranciers en hoe je met de verkoop 2.0sales pitch optimaalaansluit op de belevingswereld van ditnieuweklanttype.met welke new business 2.0 strategieje jemakkelijker kuntonderscheiden in eenmarkt die steeds meercompetitiefwordt.waarom cold-calling nog steeds het meest effectieve middel isom klanten te wervenen welke cold-call strategie &succesfactoren het makkelijker maakt om telefonischafspraken te maken.Het centraledoel van deze new businesstrainingis het effectiever werven vannieuwe klanten encreren vanraving fans. Raving klantfans stellenje graag voorbinnen hun netwerk. Het grootste voordeel hiervan isdatnieuwe opdrachten/klanten naar je toekomen in plaats van dat je er op moet jagen. Deze training laat zien hoe je dit doelkunt realiseren.Waarom deze cursusIn mijn 18jarigeverkoopcarrire heb ik regelmatig geworsteld met cold-calling en business development. Vooral sinds de kredietcrisisis het mij opgevallen dat prospects steeds kritischer zijn gewordenten aanzien van (nieuwe) leveranciers, oftewel:de klant is veranderd naar klant 2.0, maar ik gebruikte nog steeds een 1.0 verkoopstrategie. Het resultaat was dat ik (te) veel tijd en energie moest steken in het werven vannieuwe klanten en ik moeizaam mijn new business targets haalde. Een andere verkoopstrategie noodzakelijk!Denoodzaak om te veranderenkwam in een stroomversnelling toen ik 4 jaar geleden besloot ondernemer te worden en me te specialiserenin business development en cold-calling. Na vele jaren 6 uur per dag koud bellen,marktonderzoeken vele klantgesprekkenben ik tot een nieuwe business development strategie gekomen. Iknoem het Business Development 2.0. Wat deze verkoop- en cold-callstrategie precies is en jou oplevert, leer je in deze training.Een stap-voor-stap trainingdie je onderneming in een groeiversnelling zetStap 1.inzicht in hoe het verkoopspeelveld is veranderd, wie klant 2.0 is en waarom een andere business development strategie van belang is.Stap 2.ontdek wieje droomklant is,wat zijn belevingswereld isen wat de 4 belangrijkstekoopdrijfveren zijn van beslissers.Stap 3. leer met welke cold-call en verkoopstrategiejemakkelijker ‘klant 2.0’kunt scoren.Stap 4. bouween onderscheidende verkooppropositie met hetEscape And Arrival FrameworkStap 5. leer telefonisch snellerafspraken te maken metcommercilestorytelling (bel script)Stap 6. tips en trickshoe bezwaren te pareren en gatekeepers voorbij te komen tijdens cold-callingStap 7. verhoog je dealconversie met de juiste follow-up strategieCursusoverzichtIn deze training leer je mijn business development &cold-call2.0strategie.Met deze strategie wordje door je klanten gezienals een expert &trusted adviser.Een andere belangrijkonderdeel in deze training is het Escape And Arrival Framework. Dit frameworkmaakt inzichtelijk hoe je je klant kunt helpen van een positiewaar hij NIET wil zijn (Escape) naar een positie waar hij WEL wil zijn (Arrival).Met dit framework crerenwe tevenseenbel script en eensalespitch. Aan het einde van de trainingleer je een follow-up strategie die mijn conversieratio aanzienlijkheeft verhoogt.

Offerta

Per accedere all'offerta sul corso online "Acquisitie 2.0: maak van je prospect/klant een raving fan!" visita la pagina Acquisitie 2.0: maak van je prospect/klant een raving fan!, potrai vedere il prezzo, la recensione ed un riassunto del piano formativo offerto.

Coupon

Grazie al nostro sito puoi richiedere un COUPON con Codice Sconto per accedere ad una offerta a prezzo scontato sul corso Acquisitie 2.0: maak van je prospect/klant een raving fan!
Voto: 3.47 su 5 - 15 votanti